her health clinic

Vergoeding

Verzekerde zorg

Her Health Clinic is een door de overheid erkende specialistische vrouwenkliniek. Onze zorg valt meestal onder de basisverzekering en is dus verzekerde zorg. De verzekering stelt als eis dat u een verwijzing van de huisarts heeft.

Ongecontracteerde zorg

Her Health Clinic heeft (nog) geen contracten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat u meestal de factuur zelf indient bij uw zorgverzekeraar, waarna een deel van de factuur wordt vergoed. Voor het overige bedrag kunt u bij ons coulance aanvragen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Eigen risico

Omdat Her Health Clinic medisch specialistische zorg levert is voor deze zorg net als in het ziekenhuis het eigen risico van toepassing. De minimale hoogte hiervan wordt elk jaar door de overheid bepaald. Voor 2022 is dit (minimaal) €385. Dit betekent dat u de eerste €385 zelf betaalt. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. Indien u hebt gekozen voor een hoger eigen risico (met een goedkopere polis), dan betaalt u dit hogere bedrag zelf.

Declaratie van zorgkosten

Her Health Clinic is een specialistische zorginstelling. De aan u geleverde zorg (bijvoorbeeld het onderzoek door een arts, een echo, een operatie etc.) wordt vanaf het eerste consult verzameld en samengevoegd tot een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) of DBC-zorgproduct. Dit betekent dat de onderdelen niet apart worden afgerekend. De prijs van een DBC gaat uit van de kosten van een gemiddelde behandeling bij dezelfde zorgvraag. Het maakt dus niet uit of er veel of weinig verrichtingen/onderzoeken/zorgproducten in deze DBC zitten. Onze tarieven vindt u hier.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verzorgt de regelgeving met betrekking tot de zorg en de naleving hiervan. Voor informatie hierover verwijzen we graag naar de website en de animatiefilm van de NZa. Deze informatiekaart geeft u meer informatie over uw zorgrekening en het eigen risico. Soms kan het eigen risico van een ander jaar worden aangesproken, dan het jaar waarin u zorg heeft ontvangen.

Heeft u nog vragen over uw zorgkosten, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier, via e-mail of bellen naar 085-0737937

Coulanceregeling

De zorgverzekeraar bepaalt, afhankelijk van uw zorgpolis welk bedrag u vergoed krijgt. Dit kunt u zien in het declaratieoverzicht. Het (eventueel openstaand) eigen risico staat hier ook op. Het eigen risico is altijd uitgesloten van onze coulanceregeling.

Indien uw zorgverzekeraar het volledige bedrag vergoedt (bijvoorbeeld indien u een restitutiepolis heeft), dan betaalt u het volledige factuurbedrag aan Her Health Clinic. De betaaltermijn hiervoor is 30 dagen.

Indien uw zorgverzekering niet het gehele factuurbedrag vergoedt, dan kunt u waarschijnlijk  in aanmerking komen voor onze coulanceregeling. Hierbij betaalt u ons uiteindelijk alleen het bedrag wat de zorgverzekeraar vergoedt, de rest krijgt u van ons terug u uit coulance (eigenlijk een soort korting).

De stappen indien u in aanmerking wilt komen voor coulance zijn als volgt:

1.U ontvangt de factuur van Her Health Clinic (betaaltermijn 30 dagen).
2.U stuurt z.s.m. onze factuur op naar uw zorgverzekeraar.
3.U krijgt het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar.
4.U stuurt ons uw factuurnummer en een bewijs van het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar en betaalt onze volledige factuur.
5.Na betaling van onze factuur en ontvangst van het declaratieoverzicht maken wij binnen 30 dagen het resterende bedrag aan u over.

Voorwaarden voor de coulanceregeling:

1.U voldoet aan de betaaltermijn van onze factuur van 30 dagen na ontvangst van uw factuur.
2.U vraagt coulance aan binnen 30 dagen na ontvangst van onze factuur
3.Buitenlandse verzekeringen kunnen worden uitgesloten, overleg hiervoor met ons.
3.Budgetpolissen kunnen worden uitgesloten, overleg hiervoor met ons.
5.(Nog te betalen) eigen risico is uitgesloten van de coulanceregeling.

Onverzekerde zorg

Her Health Clinic biedt ook onverzekerde zorg aan. Bijvoorbeeld omdat u zonder verwijzing een afspraak wilt maken of omdat u geen (Nederlandse) verzekering heeft. Als er geen medische reden is voor een afspraak, dan zal de zorgverzekeraar uw behandeling ook niet vergoeden. U betaalt de behandeling dan zelf. U vindt de tarieven voor onverzekerde zorg hier.

Spreekt onze visie en missie u aan, neem dan contact met ons op, zodat we kunnen kijken of een samenwerking tot de mogelijkheden behoort.