her health clinic

Her Health Clinic

Het ontstaan van Her Health Clinic

De zorg is aan het veranderen, de huidige vrouw heeft ook andere wensen dan vroeger. Onze ideeën over optimale vrouwenzorg hebben geleid tot de oprichting van Her Health Clinic. Onderstaande aspecten hebben hier een belangrijke rol in gespeeld.

Steeds meer wordt duidelijk dat de huidige geneeskunde te weinig is ingericht op de verschillen tussen mannen en vrouwen, mede omdat de kennis vooral gebaseerd is op wetenschappelijke studies gedaan bij mannen. Hierdoor kan het lastiger zijn klachten bij de vrouw goed te herkennen en de juiste diagnose te stellen. Gelukkig komt er de laatste tijd meer aandacht voor vrouwspecifieke zorg en wordt hier meer onderzoek naar gedaan.

Daarnaast is de zorg gefragmenteerd, specialisten behandelen ‘hun eigen stukje’ (specialisme) van de patiënt. Hierdoor kan het langer duren om tot de juiste diagnose te komen.In de huidige tijd krijgt de integrale geneeskunde een belangrijkere plek. Hierbij wordt er naar de mens als geheel gekeken, met meer aandacht voor de verschillende domeinen in het leven van de patiënt en de context waarin de klachten voorkomen.

In de Westerse medische wereld vindt momenteel veel symptoombestrijding plaats, er is minder aandacht voor oorzaken en preventie van (chronische) ziekten. We worden ouder, maar zijn een groter deel van ons leven chronisch ziek met als gevolg een lagere kwaliteit van leven. De focus zal de komende tijd gaan verschuiven naar preventie van ziekten.

In het verleden stelde de arts een diagnose en bepaalde het beleid. Je ziet nu dat arts en patiënt steeds meer gaan samenwerken, waarbij de arts een coachende rol heeft en de patiënt meer verantwoordelijkheid over haar eigen gezondheid krijgt. De arts informeert en adviseert en patiënt en arts komen samen tot een beslissing (shared decision making).

Bovenstaande punten vinden wij belangrijke ontwikkelingen in de vrouwenzorg. Met Her Health Clinic willen we hier graag een positieve bijdrage aan leveren.

Spreekt onze visie en missie u aan, neem dan contact met ons op, zodat we kunnen kijken of een samenwerking tot de mogelijkheden behoort.