her health clinic

Margreet Polling

Office manager

Hoe wil ik zelf graag behandeld worden?

Een behandelcentrum voor vrouwen, door vrouwen! Kwalitatief goede zorg, persoonlijke aandacht en een veilige, ontspannen sfeer. Dat gun ik iedere patiënte van Her Health Clinic.

Mijn naam is Margreet Polling, ik ben ruim 28 jaar werkzaam geweest in het Martini Ziekenhuis als allround medisch secretaresse bij de polikliniek Verloskunde en Gynaecologie, met het aandachtsgebied DBC.

In 2021 heb ik ontslag genomen bij het Martini Ziekenhuis omdat ik het wat rustiger aan wilde doen als voorbereiding op mijn aankomende pensioen (ja, ik ben veruit de oudste medewerker van HHC).  Maar het was me te rustig. Ik ben er wel achter dat ik het heerlijk vind om betrokken te zijn bij Her Health Clinic en mijn kennis, ervaring en kritische blik in te zetten als office manager.

Wij staan open voor alle mogelijkheden tot samenwerking.